Boldog névnapot Tekla, Líviusz!

Bölcselkedések

A teljes élethez vezető egyik lehetséges út a pályatévesztés.

Szabályzat

Az alábbi szabályok azért jöttek létre, hogy szabályozzák a felhasználói viselkedést a Notesz oldalon. Mindenkinek el kell fogadnia ahhoz, hogy társaságunk, csapatunk zökkenőmentesen működjön, és szórakoztató és produktív élményt nyújtson a közösségünk minden tagjának és látogatójának.

 1. Általános szabályok és tudnivalók

  1. A "Notesz" közösségi weboldal bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy a fórum használata során sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltetők jogai ne sérüljenek, felhívjuk figyelmét a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak. #
  2. Fórumunkban csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, az Ön által választott azonosító és a hozzá tartozó jelszó használatával teheti közzé kérdéseit, hozzászólásait. A regisztrációhoz felhasználói név, jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben az Ön által választott azonosító már használatban van, kérjük, válasszon másikat. #
  3. A regisztráció során a leendő fórumtag elfogadja a "Notesz" oldal szabályzatát, és azt magára kötelező érvényűnek veszi, mindig annak megfelelően viselkedik a fórumon. #
  4. Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, Ön nem jogosult használni a fórumot. A "Notesz" üzemeltetői jogosultak a szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid tájékoztatás formájában jelen fórumon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a fórum használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti. #
  5. Amennyiben Ön a jelen szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a "Notesz" üzemeltetői jogosultak az Ön felhasználói hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé – vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel és más felhasználókkal szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. #
  6. A "Notesz" üzemeltetői fenntartják a jogot a fórum szolgáltatásának (előzetesen bejelentett vagy bejelentés nélküli) megszüntetésére. #
  7. A "Notesz" üzemeltetői a fórumot az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működtetik. Az Ön által a fórumon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a "Notesz" üzemeltetői jogosultak, de nem köteles ellenőrizni, és a fórumon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a "Notesz" üzemeltetői jogosultak, de nem kötelesek jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. #
  8. A fórumban lévő hozzászólásokért, közzétett (publikus, adatvédelmi, titkos, személyes, bizalmas stb.) információkért a "Notesz" üzemeltetői nem vállalják a felelősséget! #
 2. Adatvédelem

  1. Az oldal üzemeltetői a lehetőségeikhez képest mindent megtesznek a személyes adatok biztonságáért. #
  2. Ön a "Notesz" oldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A "Notesz" oldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Önt arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek (pl. e-mail cím), ezek megadása kötelező. A "Notesz" oldal mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Szolgáltatásunk az Ön által közzétett információkért felelősséget nem vállal. A "Notesz" üzemeltetői nem tudnak felelősséget vállalni egy esetleges hacker támadás esetén történő káreseményekért. #
  3. Az üzemeltetők a regisztrált címeket nem használják fel marketing célokra és kéretlen levelek, anyagok küldésére. Kizárólag az oldalt érintő változásokról történik levélben értesítés! #
  4. Ne adja meg sem saját, sem pedig más személyes adatait egyik témában sem, mert ez egy nyilvános fórum, így bárki elolvashatja. Ezeket értesítés nélkül töröljük! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (például e-mail, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet! Annak, aki az elérhetőségeket vagy a segítségkérő szándékot nem ellenőrizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval, esetenként kizárással kell számolnia. #
  5. Tilos minden olyan tevékenység folytatása, valamint hirdetése, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. #
  6. Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek, linkek, idézetek elküldése. #
  7. Tilos a spam, a hozzászólások többszörözése, ismétlése, az illegális tartalmakra, szoftverekre mutató hivatkozások elhelyezése. Ezek megszegése azonnali kitiltást von maga után! #
  8. Az interneten fellelhető írások, szövegek, képek zömére a Szerzői Jogi Törvény megfelelő szabályozásai vonatkoznak. Kérjük, ezt vegye figyelembe, amikor más oldalakról idéz! #
  9. Nem toleráljuk a rosszindulatú nemi, vallási, etnikai, és politikai célzatú hozzászólásokat, burkoltan sem! #
  10. Az adminisztrátorok technikai képességeik révén képesek a privát üzenetekbe is betekinteni. Ezt csak abban az esetben teszik meg, ha a szabályzatot privát üzenetekben szegik meg (reklámlevél, zaklatás), és ez jelentésre kerül a felhasználó részéről. Más esetekben nem kötelesek és nem tekintenek a privát üzenetekbe, ezzel is fenntartva a magánszféra határait. Szabályszegés esetén sem adják ki az üzenetet harmadik félnek, azokat kizárólag a szabályszegés bizonyítására használják fel a szabályt szegő felhasználóval szemben. #
  11. Az Adatkezelési tájékoztatónk itt olvasható el #
 3. Közösségi alapszabályzat

  1. A fórum használatának elsődleges nyelve a magyar. Mindenkitől elvárjuk a magyar nyelv és a helyesírási szabályok legalább a középiskolai szintű használatát a fórumon: ajánlott ékezetekkel írni, kötelező a mondatokat nagy kezdőbetűvel kezdeni és a megfelelő írásjellel lezárni stb. A fórum nem SMS, ne tömörítse a mondanivalóját, használjon szóközöket az írásjelek után.
   Kultúremberek lévén elvárjuk, hogy fórumozóink is azok legyenek. #
  2. Tilos a káromkodás, az ocsmány szavak használata, a személyeskedés, egymás sértegetése stb.! Épp ezért megköveteljük a kulturált társalgási hangnemet. #
  3. A fórum szerkezete lehetővé teszi, hogy kérdéseit a megfelelő helyen tudja feltenni, ezért ügyeljen rá, hogy a témát a fórum megfelelő csoportjában (témakörében) nyissa meg. Ha tévedésből rossz helyen nyitott témát, forduljon a téma házigazdájához vagy az adminisztrátorokhoz.
   Kerülje a témába nem vágó megnyilvánulásokat! Ha egy moderátor ilyen hozzászólással találkozik, akkor azt indoklás nélkül törli. #
  4. A fórum legtöbb helyére kizárólag egy, az Ön által választott azonosító és jelszó megadása után küldhet üzeneteket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a (regisztrált és regisztrálatlan) azonosítóra is vonatkoznak a fórum szabályai. Ha a választott név valamilyen ponton a szabályzatba ütközik, a fórum házigazdái meg fogják kérni, hogy válasszon másik nevet. Amennyiben ennek a kérésnek nem tesz eleget, az azonosító használatát és a hozzászólás jogát is megvonhatják Öntől, valamint hozzászólása törlésre kerülhet. #
  5. Ugyanazt a kérdést több helyen tilos feltenni. Ezzel csak a moderátoroknak ad felesleges munkát, az egyiket úgy is törölni fogják! #
  6. A hozzászólásait csak adott ideig (12 óráig) áll módjában szerkeszteni, ennek letelte után már csak a fórum házigazdái és moderátorai módosíthatják azt, külön kérésre, egyedi elbírálás alapján (lásd moderálási alapelvek). #
  7. Korábban íródott teljes hozzászólást lehetőleg ne idézzen be. Még ha nem is az utolsó hozzászólásra reagál, csak azt a részét idézze, amire válaszolni kíván. #
  8. Lehetőség szerint ne kérjen segítséget privát üzenetben. Ha ilyen módon kér és kap választ, abból más nem tanul, mivel sosem látja leírva. Arról nem is beszélve, hogy nem mindenki veszi jó néven, ha folyamatosan privát üzenetekkel bombázzák. Ezúton kérünk minden fórumtagot is, hogy az ilyen jellegű kéréseknek ne tegyenek eleget, a választ az előbb említett okok miatt lehetőleg csak a fórum keretein belül osszák meg társaikkal! #
  9. Hozzászólásaiban ne használjon piros (vagy ahhoz nagyon hasonló) színt! Ez a házigazdáknak és moderátoroknak van fenntartva, illetve a különleges, fontos részek kiemelésére használjuk! Kivételt képez ez alól, ha a hozzászólását mihamarabb töröltetni szeretné. #
  10. Tilos direkt reklámok elhelyezése a fórumon! Ennek megszegése a fórumból való végleges kitiltást von maga után. #
  11. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fórum mindenkori házigazdái, moderátorai illetve az adminisztrátorok fenntartják maguknak a jogot, hogy azokkal a fórumozókkal szemben eljárjanak, akik a szabályzatot sorozatosan és durván megszegik, valamint bármilyen előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül hozzászólásokat, témákat vagy felhasználókat távolítsanak el a fórumról. #
  12. Jelszavas témát/topikot csak a "Jelszavas topikok - Belépés csak engedéllyel" csoportban szabad nyitni, ott viszont kötelező a jelszó megadása! Amennyiben ez elmaradna, a topik törlésre kerül! #
  13. A "Notesz" oldalra történő regisztráció csak meghívóval lehetséges! Meghívót egy itt regisztrált tag küldhet ki egy eddig nem regisztrált címre. A meghívók élettartama és a meghívandó személyek száma csoportonként eltérő lehet.
   A nem regisztrált tagoknak tilos a Noteszen keresztül egy regisztrált tagot zaklatni meghívóért! Ilyen beírásokat törlünk a fórumról! #
 4. Moderálási alapelvek

  1. A "Notesz" fórumon minden témakör moderált. A házigazdák és moderátorok különleges jogosultságaik révén törölni tudnak bármely hozzászólást és témát, továbbá egyéb eszközök segítségével változtathatnak a témakörök összetételén. A "Notesz" üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az egyes hozzászólások tartalmáért, illetve ezek közzétételéből adódó bármilyen negatív következményért. #
  2. A moderátorok jogosultak a felhasználók felfüggesztésére, egyes témák, illetve hozzászólások törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. #
  3. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el. Amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt előzetes értesítés nélkül eltávolíthatják. A moderátorok jogosultak fellépni az azonosító-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, illetve viselkedés ellen is. #
  4. Egy témakörnek több házigazdája is lehet, illetve vannak olyan házigazdák, akik a fórum egészét felügyelik, és bárhol képesek beavatkozni. #
  5. A fórummal kapcsolatos kérdésekkel bátran fordulhat a moderátorokhoz, illetve a technikai szerkesztésben is ők segíthetnek. A technikai szerkesztést abban az esetben kérheti, ha a hozzászólás szerkesztési idejének (12 óra) letelte után a hozzászólásban szereplő szövegen szeretne javíttatni, témacímet akar átszerkesztetni. #
  6. A moderálás lépései általában a következők:
   • Amennyiben egy fórumozó a fórumszabályzatban foglaltakat megszegi, és így a fórum moderátorainak bármilyen módon változtatni kell az érintett témakör vagy téma tartalmán (például hozzászólás vagy teljes téma törlése), ilyenkor a szabályzatot megszegő fórumozó figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés pontos okáról az érintett értesítést kap e-mailben vagy privát üzenetben, továbbá a kapott figyelmeztetést megtekintheti az adatainál található naplózott felületen (ezt a házigazdákon és az adott fórumozón kívül más nem láthatja). Bizonyos idő elteltével a figyelmeztetés "elévülhet", erről is tájékoztatást kap az illető.
   • A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti (ritkábban: hosszú ideig tartó) megvonását eredményezheti. Bizonyos esetekben a fórumozó azonnal és végérvényesen kizárható. Kizárás után további regisztrációs próbálkozások nem megengedettek.
   #
  7. Amennyiben nem ért egyet a moderátor döntésével, kérjük elsősorban vele próbálja meg tisztázni a vitás kérdéseket privát üzenetben. Ha úgy érzi, hogy nem tudnak megegyezésre jutni, megkereshet egy másik moderátort vagy a fórum üzemeltetőjét, aki biztosan ki fogja vizsgálni az esetet. #
 5. Fórumozási javaslatok

  1. Amennyiben találkozik a fórum szabályzatába ütköző hozzászólással, kérjük, tudassa a házigazdákkal, moderátorokkal. #
  2. Kérjük, hogy az új fórumtagokkal legyen türelmes. A régebbi (nagyobb tapasztalatú) tagok segítsék őket eligazodni a fórumon, és a szabályok rengetegében. #
  3. Vitatkozni lehet észérvekkel és indoklással, viszont mindig csak tisztelettudóan. #
  4. Kérjük, hogy a fórumtagok ne zavarják a másikat privát üzenetekkel, ha ő nemtetszését fejezte ki ezzel kapcsolatosan. #
  5. Ha egy házigazda vagy moderátor szól valamiért, azt okkal teszi. Kérjük, figyeljen oda rá, és cselekedjen a kérésének megfelelően. #
  6. Mielőtt hozzászól egy témához, gondolja át a mondanivalóját, igyekezzen érthetően és helyesen írni. #
  7. Egy jól megfogalmazott, jól feltett kérdés sokat segíthet abban, hogy mihamarabb választ kapjon a problémájára, ezért kérjük, hogy törekedjen a világos, pontos fogalmazásra. Hasonló okból, válaszaiban igyekezzen egyértelműen fogalmazni. A nehezen érthető témaindító hozzászólásokat jelzés nélkül töröljük. #
  8. Kérjük, ne használjon szlenget, felesleges rövidítéseket a hozzászólásaiban! #
  9. Mielőtt elküld egy üzenetet, lehetőség szerint olvassa át a szöveget elejétől a végéig és használja a "Előnézet" funkciót. #